Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školy
naše škola
školská rada
kontakty
zaměstnanci
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
kroužky, nepovinné předměty
rozvrhy hodin
projektové vyučování
dokumenty
rozpočet
testování žáků
naše práce
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
poslední aktualizace
25. 9. 201
7

inspekce

inspekční zpráva

Školní mléko

dotované výrobky

 

historie školy


„Místo pro školu budiž vybráno zcela uprostřed obce jako ve středu kolem něho opsaného kruhu, aby bylo snadno přístupné všem.“
                                                                                           Jan Amos Komenský

Školství v Korytné – základní škola
Korytňanské školství je úctyhodného stáří. První písemný doklad o školství v Korytné pochází z roku 1644. Popisuje činnost „podučitele“, který zpíval a kázal při pohřbech. Další odkaz obsahuje nivnická matrika, podle níž zemřel roku 1659 v Korytné „schoal rector“ Jiří Kostelanský. K roku 1677 píše uherskobrodská děkanská matrika, že v Korytné je škola s učitelem. První doklad o školní budově je z roku 1768. Objekt s číslem jedna byl vybaven učebnou a v jejím sousedství stál další dům, kde bydlel učitel. Novou školní budovu postavili místní občané v roce 1833. Ta postupem času přestala vyhovovat potřebám a roku 1896 obec na popud místního správce Josefa Stivara nechala postavit novou školu, která na svém místě stojí doposud. 

V obci působili jako správcové nebo ředitelé škol tito:
Josef Ondrovič 1768–1787
Josef Žluna 1787–1807
Jan Hromádka 1807–1836
Antonín Cambala 1836
Jan Neumann 1836–1841
Josef Machek 1841–1883
Josef B. Kolář Hochovský 1883–1889
Josef Stivar 1890–1926
Stanislav Staněk 1926–1928, 1935–1936, 1945–1948
František Haničinec 1928-1935
František Vařeka 1936-1945
Vojtěch Zábojník 1948-1964
Jarmila Blahušková 1964-1967
Herbert Panovský 1967-1968
Pavla Sedláčková 1968-1973
Jarmila Mikesková 1973-2000
Mgr. Jarmila Málková 2000-2004
Mgr. Šárka Kršiaková 2004-dodnes

Od 1.1.2003 přechází ZŠ do právní subjektivity, jejími součástmi se stává mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Oficiální název od 1. 9. 2005 zní:

Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 

naši školu podporuje
Ovoce do škol

to jsme my

videa

domácí úkoly

Knihovna Korytná

EU peníze školám

Slovácký deník


články