Ekoškola

menu

úvodní stránka
historie školy
naše škola
školská rada
kontakty
zaměstnanci
mateřská škola
školní družina
školní jídelna
kroužky, nepovinné předměty
rozvrhy hodin
projektové vyučování
dokumenty
rozpočet
testování žáků
naše práce
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek
poslední aktualizace
25. 9. 201
7

inspekce

inspekční zpráva

Školní mléko

dotované výrobky

 

mateřská škola


„Nejpřednější stráž lidského pokolení v kolíbce jest, protože na začátku záleží všecko, k dobrému i zlému, kam co jíti začne, tam jde: Za hlavou tělo, za ojem vůz. A nejsnáze jest začíti na počátku, jinde těžko.“
                                                                                           Jan Amos Komenský

Školství v Korytné – mateřská škola
Ve školním roce 1947 – 1948 byla uvolněna učebna v obecné škole a tu tehdejší správce školy, Stanislav Staněk, využil k mateřskou řízení mateřské školy. Nebylo to snadné. Odpor a nezájem veliké části občanů znesnadňoval všechno úsilí. Za pomoci a spolupráce předsedy místního národního výboru Jana Medůska objednal správce školy nábytek pro mateřskou školu. Nejhorší bylo to, že otevírání mateřské školy i ustanovování nových učitelských sil nebylo povoleno. Tehdejší pan inspektor J. Mihla pověřil založením mateřské školy v Korytné Ludmilu Halovou, učitelku mateřské školy v Uherském Brodě. Jmenovaná zakoupila za svoje peníze úřední knihy i nejpotřebnější pomůcky. Dětem se ve škole líbilo, chodily pilně a o svátku sv. Mikuláše ukázaly již samy výsledek své práce. Již touto první besídkou se děti zapsaly hluboko v srdcích všech diváků a posudek veřejnosti byl opravdu pěkný. Mnozí diváci poznali výchovnou činnost této školy a pochopili.
V roce 1966 se mateřská škola z důvodu malé kapacity školy a vyšších nároků ve školství přestěhovala do domu 141, v roce 1971 byla rozšířena na dvojtřídní školu. Jedna třída byla umístněna v Domě služeb. Tentýž rok byla zahájena stavba nové mateřské školy. V roce 1974 byla slavnostně otevřena.

Ředitelky mateřské školy od roku 1947 do současné doby:
Ludmila Halová
Marie Kundratová
Božena Blahušková
Marie Zemková
Naďa Polanská
Marie Blahová
Františka Dvořáčková
Marie Plášková
Jitka Rusmanová
Milada Tomancová
Dana Bazalová
Mgr. Jarmila Málková
Mgr. Šárka Kršiaková

Od 1. 1. 2003 se mateřská škola stává součástí školy základní, která přechází do právní subjektivity. Oficiální název od 1. 9. 2005 zní:

Základní škola a Mateřská škola, Korytná, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
 

naši školu podporuje
Ovoce do škol

to jsme my

videa

domácí úkoly

Knihovna Korytná

EU peníze školám

Slovácký deník


články