Most Viewed

Základy jazykového vzdělávání jsou klíčem k úspěchu v mnoha oblastech života.

Moderní technologie obohacují výukový proces a zvyšují angažovanost studentů.

Bohatství druhů v našich lesích je příkladem důležitosti ochrany přírodních ekosystémů.

Mokřady jsou jedním z nejproduktivnějších ekosystémů z hlediska biodiverzity a ekologické stability.

Pozorování ptáků není jen příjemným zálibou, ale také významnou činností pro vědecký výzkum.

Petr Novák je učitelem na základní škole v Korytné a má dlouholeté zkušenosti s výukou přírodopisu a českého jazyka. Má velkou vášeň pro outdoorové aktivity a ve svém volném čase se věnuje pozorování ptáků a ochraně lokální přírody. Své zážitky a poznatky často sdílí na školních webových stránkách.